تاریخ : 1397/05/22

خرپاها و شاهتیرهای مشبک قسمت دو

2. اعضای اریج

خرپا، شاهتیر مشبک و اعضای مهاربندی برای ساختمان ها معمولا از موارد زیر انتخاب می شوند:

مقاطع باز، مقاطع زاویه دار، کانال ها، مقاطع T شکل و مفصل ها.

مقاطع ترکیبی، به عنوان مثال: مقاطع دو زاویه ای و کانال ها.

مقاطع بسته، در عمل مقاطع توخالی سازه ای.

برای دریافت اطلاعات و قیمت انواع تیرچه صنعتی ، تیرچه بتنی می توانید با شماره های 02176217155 | 09121090096

برای پل ها، اعضا از موارد زیر انتخاب می شوند:

مقاطع نورد شده

مقاطع مرکب

مقاطع H شکل و جعبه ای.

انتخاب اعضا به محل، استفاده، طول دهانه، نوع اتصال و ظاهر مورد نیاز بستگی دارد. مقاطع توخالی گران تر از مقاطع باز هستند، اما برای حفظ و نگهداری از آنها بهتر و ارزان می باشد. با این حال، در خرپاهایی که در معرض هوا قرار دارند در شکاف هایی که در موقعیت های گودال تشکیل می شوند احتمال وقوع خوردگی وجود دارد. زاویه ها مقاطعی هستند که به طور سنتی برای ساخت خرپاها در دهانه های کوچک استفاده می شوند.

3. بارگذاری بر روی خرپاها و شاهتیرهای مشبک

1-  بارهای مرده: اینها توسط وزن سازه، ورق ها، عرشه ها، کف یا سقف کاذب، پرلین ها، تیرها، عایق کاری ها، سقف، تاسیسات و تمام روکش ها ایجاد می شوند. بارهای مرده در هر ساخت و ساز خاص باید با توجه به وزن مواد داده شده در کتابچه های راهنمای تولید کنندگان مصالح با دقت برآورد شوند.

2-  بارهای اعمال شده: این موارد در Eurocode 1 برای طبقه های مختلف ساختمان و برای سقف هایی با یا بدون دسترسی داده می شوند. بار اعمال شده ممکن است تمام یا بخشی از عضو را پوشش دهد و باید به گونه ای اعمال شود تا شدیدترین اثر را به همراه داشته باشد.

3- بارهای باد: این موارد در Eurocode 1 داده می شوند و می توانند با توجه به محل ساختمان، ابعاد آن و اندازه بازشوها در نمای آنها برآورد شوند. باد عموما باعث بلندشدگی سقف ها می شود و این می تواند منجر به چرخش و واژگونی اعضای خرپا در ساخت و سازهای سبک شود. در ساختمان های چند طبقه، باد موجب افزایش بارهای افقی می شود که مهاربندها باید در برابر آن مقاومت کنند.

در موارد خاص، خرپاها باید در برابر بارهای دینامیکی، لرزه ای و موجی مقاومت کنند. باید به بارهای غیرمعمول که در هنگام ساخت و ساز اعمال می شود، توجه ویژه ای شود. خرابی ها ممکن است در این مرحله اتفاق بیفتد زمانی که پشتیبانی جانبی نهایی سیستم به طور کامل نصب نشده است.

برای پل ها، علاوه بر بارهای مرده و اثرات عمودی بارهای زنده ناشی از بارگذاری بزرگراه یا راه آهن، باید تاثیرات افقی بار زنده را نیز در نظر گرفت. این شامل اثرات ترمز و کشش سطح جاده، بارهای گریز از مرکز و بارهای ناشی از لغزش خودرو می باشد. اثرات دما در برخی پل ها قابل توجه است.

4. تجزیه و تحلیل خرپاها

4.1 عمومی

خرپاها ممکن است تک دهانه، معین یا نامعین استاتیکی باشند، یا ممکن است در بیش از دو یا چند دهانه، پیوسته باشند. در این بخش تنها خرپاهای تک دهانه، معین استاتیکی در نظر گرفته شده اند.

با این حال، در خرپاها باید تحلیل ها به طور کلی صورت گیرد و امکان تحلیل موضعی در بخشی از خرپا وجود ندارد.

روش های دستی تجزیه و تحلیل برای خرپاها که در آنها بار در گره ها اعمال می شوند شامل: روش حل گرهی، روش حل مقطعی و نمودار نیرو است. روش حل گرهی سریع ترین روش برای تجزیه و تحلیل تیرهای مشبک شیبدار موازی است که تمام نیروها در آن مورد نیاز است. روش حل مقطعی زمانی کاربرد دارد که مقادیر نیروها تنها در چند عضو مهم مورد نیاز است. نمودار نیرو نیز بهترین روش تحلیل دستی عمومی است. برنامه های کامپیوتری زیادی نیز برای تجزیه و تحلیل خرپاها موجود هستند.

 

منبع:

برچسب ها:

لینک سازمان های مرتبط با صنعت ساختمان

ما را در شبکه های اجنماعی دنبال کنید
اطلاعات تماس
آدرس: تهران- جاجرود- شهر پردیس- شهرک صنعتی خرمدشت
تلفن: 02176217155
موبایل: 09121090096
فکس: 02176217159
ایمیل: info[at]tirche-khorramdezh.com
لینک های مهم