تاریخ : 1396/11/24

اولین نشست تخصصی با عنوان تأملی بر نظام سکونتگاهی شهری و روستایی

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر اولین نشست تخصصی با عنوان تاملی بر نظام سکونت گاهای شهری و روستایی بر اساس آموزه هایی از زلزله استان کرمانشاه

تاثیرات متقابل زمین لرزه و شبکه سکونت گاهی شهری و روستایی در حوزه متاثر از زلزله 21 ابان 1396 در غرب کشور ،اعضای کمیسیون تخصصی شهر سازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را بر ان داشت که در قالب اولین نشست تخصصی با همکاری جامعه مهندسان مشاور ایران به تشریح ضرورت ، الزامات و چالش های این مهم بپردازد از این رو در تاریخ 1396/9/29از سرکار خانم دکتر غزال راهب  ریاست محترم مرکز  پژوهش شهرسازی و معماری مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهر سازی دعوت به عمل امد که با ارائه گزارش مستندی از مشاهدات میدانی خود در منطقه زلزله زده از منظر شهر سازی و برنامه ریزی  شهری به بررسی چالش ها و فرصت ها بپردازد که فراز هایی از سخنرانی ایشان شامل :تحلیل ساختار جمعیتی  ساکن در منطقه و بررسی تاب اوری سکونت ها از منظر شاخص های تاب اوری سکونت گاهی همچون کارکرد شریان های اصلی شهر ،زیر ساخت های اصلی شهر ،سازماندهی اسکان موقت و همسویی طرح های باز سازی مصوب بالا دست و باز اندیشی در الگوی سکونت بود در پنل این نشست اساتید و پژوهشگران شهری و متخصصین دیگر هر یک به بیان تجارب بازسازی شده مناطق زلزله زده در ایران و و جهان پرداختند و در خاتمه راه کارهایی برای برون رفت از بن بست های  بویژه اقدامات شهر سازانه ای که میبایست قبل از بروز صوانح طبیعی چون زلزله مد نظر قرار گیرد، مطرح شد 

منبع:سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

لینک سازمان های مرتبط با صنعت ساختمان

ما را در شبکه های اجنماعی دنبال کنید
اطلاعات تماس
آدرس: تهران- جاجرود- شهر پردیس- شهرک صنعتی خرمدشت
تلفن: 02176217155
موبایل: 09121090096
فکس: 02176217159
ایمیل: info[at]tirche-khorramdezh.com
لینک های مهم