تاریخ : 1396/12/12

نخستین جلسه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

به گزارش خبرنگاری پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی نخستین جلسه شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری با حضور حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهر سازی و منوچهر شیبانی اصل مدیر کل دفتر سازمان مهندسی و تشکل های حرفه ای برگزار شد  

در این جلسه که با کنترل و بررسی بیشتر مبانی قیمت گذاری در حوزه مهندسی ساختمان برگزار شد علی سرزعیم،سید صادق موسوی خلخالی ،محمد رضا مومنان ،سید جواد قانع فر ،نسرین ابوالحسنی ،مهرداد هاشم زاده و محمد جواد ابوالفتحی که با حکم وزیر راه و شهر سازی  به عنوان اعضای اصلی شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری انتخاب شده اند ،احکام خود را از معاون مسکن و ساختمان دریافت کردند

گفتنی است بر اساس ماده 117 ایین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375وزارت راه و شهر سازی موظف است به منظور یکسان  کردن روش ها و ایجاد وحدت  و جلوگیری از تعارض در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ،مبانی مذکور را با توجه  به پیشنهاد های واصل شده از نظام  مهندسی و شورای فنی استان ها و یا جلب  مشورت انها تنظیم نماید 

در تبصره شماره یک این ایین نامه تاکید شده است که به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی در وزارت راه و شهر سازی شورایی تحت  عنوان شورای بررسی وتایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مرکب از 5 نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر راه و شهر سازی و 2 نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه  تشکیل میشود که  4 عضو ان از جمله 2 عنصر سازمان برنامه و بودجه ثابت و 3 عضو ان بر حسب موضوعات مطروحه  متغییر خواهد بود شورای یاد شده می تواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد

همچنین بر اساس تبصره 2  این قانون فهرست های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر راه و شهر سازی جهت اطلاع عموم اگهی خواهد شد

منبع:دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

لینک سازمان های مرتبط با صنعت ساختمان

ما را در شبکه های اجنماعی دنبال کنید
اطلاعات تماس
آدرس: تهران- جاجرود- شهر پردیس- شهرک صنعتی خرمدشت
تلفن: 02176217155
موبایل: 09121090096
فکس: 02176217159
ایمیل: info[at]tirche-khorramdezh.com
لینک های مهم