تاریخ : 1398/02/24

چگونگی محاسبه مقدار فولاد برای دال، پایه و ستون

 

ارزیابی مقدار فولاد تقویتی برای دال بتنی، پایه و ستون، تیر و غیره برای ارزیابی هزینه‌های ساخت و ساز بسیار مهم است. نقشه‌های طراحی به عنوان پایه‌ای برای محاسبه مقدار میلگرد در عناصر سازه‌ای مختلف استفاده می‌شوند.

این مقاله فرآیند محاسبه مقدار فولاد برای دال‌ها، ستون‌ها و پایه‌ها را نشان می‌دهد.

 

برای خرید انواع تیرچه با ما تماس بگیرید

محاسبه مقدار فولاد برای دال

دو هدف برای محاسبه دنبال می‌شود

1. به دست آوردن ابعاد و جزئیات تقویت کننده از نقشه‌های طراحی

2. محاسبه تعداد میله‌های فولادی

میله‌های فولادی اصلی

تعداد میله‌ها = (طول دال L / فاصله) +1  (معادله 1)

میله‌های فولادی انقباضی و حرارتی

تعداد میله‌ها = (طول دال s / فاصله) +1  (معادله 2)

در معادله 1، فاصله مرکز تا مرکز میله‌های فولادی تقویتی اصلی تقویت شده در نظر گرفته می‌شود و فاصله میله‌های انقباضی و حرارتی در معادله 2 استفاده شده است. همچنین برای محاسبه میلگردهای مورد استفاده در تیرچه صنعتی هم می‌توانید از معادله‌های موجود در این مقاله استفاده کنید.

 

انواع و ترتیب میله‌های فولادی در دال یک طرفه

3. محاسبه طول برش در میله‌های فولادی

میله‌های فولادی اصلی

طول برش = فاصله آزاد (s) + Ld + طول شیب + 2 × خم 45 درجه  (معادله 3)

میله‌های فولادی انقباضی و حرارتی

طول برش = فاصله آزاد (s) + Ld + طول شیب + 2 × خم 45 درجه  (معادله 4)

که در این معادله‌ها:

Ld  طول گسترش است و طول شیب را می‌توانید از عبارت زیر محاسبه کنید:

طول شیب = D0.45  (معادله 5)

D= ضخامت دال - 2 * پوشش بتنی – قطر میله  (معادله 6)

 

میله‌های خم شده در دال

طول را به کیلوگرم یا تن تبدیل کنید، زیرا میله‌های فولادی را باید بر حسب وزن سفارش دهید. از همان معادله برای میله‌های تقویتی اصلی و انقباضی و حرارتی استفاده کنید، اما طول برش مربوط به آن، تعداد میله‌ها و قطر میله نیز باید در نظر گرفته شوند.

میله‌های فولادی اصلی = تعداد میله‌ها * طول برش * وزن میله (/162)  (معادله 7)

(/162) وزن فولاد است که از حاصلضرب حجم فولاد در چگالی آن که 7850 کیلوگرم در متر مکعب است محاسبه می‌شود.

 

محاسبه فولاد برای پایه

اندازه پایه و جزئیات تقویتی آن (اندازه میله و فاصله) باید مشخص باشند. این را می‌توانید از روی نقشه‌های طراحی بدست بیاورید. پس از آن، برای محاسبه مقدار فولاد، باید مراحل زیر را انجام دهید.

1. تعداد میله‌های مورد نیاز برای هر دو جهت را محاسبه کنید.

تعداد میله‌ها = {(L یاW  - پوشش بتنی برای هر دو طرف) ÷ فاصله} +1  (معادله 8)

به طوری که L یا W طول یا عرض پایه هستند

2. سپس طول یک میله را حساب کنید

طول میله = L یا W - پوشش بتنی برای هر دو طرف + 2 * طول خم  (معادله 9)

به طوری که L یا W طول یا عرض پایه است

3. پس از آن، طول کل میله‌ها را حساب کنید که برابر با حاصلضرب تعداد میله‌های مورد نیاز در طول هر میله است. اگر از اندازه مشابه برای میله‌ها در هر دو جهت استفاده می‌کنید، می‌توانید هر دو مقدار میله‌ها را با هم جمع کنید.

4. این طول را به کیلوگرم یا تن تبدیل کنید. این را می‌توانید با ضرب کردن سطح مقطع فولاد در کل طول آن در چگالی فولاد که 7850 کیلوگرم در متر مکعب است، انجام دهید.

روش محاسبه بالا برای شبکه‌های تقویتی تکی است. بنابراین، برای پایه‌هایی که دارای دو شبکه تقویت کننده هستند، همان روش را باید دوباره برای محاسبه مقدار فولاد برای یک شبکه تقویت کننده دیگر استفاده کنید.

 

محاسبه مقدار فولاد برای ستون‌ها

اندازه ستون و جزئیات دقیق آرماتورها را از نقشه‌های طراحی به دست بیاورید. سپس مقدار فولاد در ستون را با استفاده از مراحل زیر محاسبه کنید:

 

فولادهای طولی

1. طول کلی میله‌های طولی را محاسبه کنید که برابر با ارتفاع ستون به علاوه تعداد ردیف پایه‌ها ضربدر تعداد میله‌های طولی است.

2. این طول را به کیلوگرم یا تن تبدیل کنید. این را می‌توانید با ضرب کردن سطح مقطع فولاد در کل طول در چگالی فولاد که 7850 کیلوگرم در متر مکعب است، انجام دهید.

 

خاموت‌ها

1. طول برش خاموت‌ها را با استفاده از معادله زیر محاسبه کنید

طول برش = 2*((w-cover)+(h-cover))+Ld  (معادله 10)

به طوری که:

W: عرض ستون

H: عمق ستون

Ld: طول گسترش خاموت

2. تعداد خاموت‌ها را با تقسیم کردن ارتفاع ستون بر فاصله آزاد بین خاموت‌ها به علاوه یک محاسبه کنید.

3. طول کل خاموت، که برابر با طول برش خاموت ضربدر تعداد خاموت‌ها است، را تخمین بزنید.

4. این طول را به کیلوگرم یا تن تبدیل کنید. این را می‌توانید با ضرب کردن سطح مقطع فولاد در کل طول در چگالی فولاد که 7850 کیلوگرم در متر مکعب است، انجام دهید.

مقدار کل فولاد ستون برابر با مجموع فولاد اصلی و فولاد خاموت خواهد بود.


 

 

منبع:

برچسب ها:

لینک سازمان های مرتبط با صنعت ساختمان

ما را در شبکه های اجنماعی دنبال کنید
اطلاعات تماس
آدرس: تهران- جاجرود- شهر پردیس- شهرک صنعتی خرمدشت
تلفن: 02176217155
موبایل: 09121090096
فکس: 02176217159
ایمیل: info[at]tirche-khorramdezh.com
لینک های مهم